Politica confidentialitate

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile utilizării website-urilor www.casomes.ro și https://mycas.casomes.ro (MyCAS)

Compania de Apă Someș S.A. în calitate de operator de date cu caracter personal, cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, cod poștal 400604, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, sub nr. J12/211/1991, cod unic de înregistrare RO201217, telefon: 0264591444, e-mail: cassa@casomes.ro, prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Compania se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul website-urilor www.casomes.ro prin formularul din secțiunea “Contact” și  https://mycas.casomes.ro (MyCAS)

Am numit un responsabil cu protecția datelor (DPO) care poate fi contactat în legătură cu orice aspecte legate de modul în care Compania de Apă Someș S.A. prelucrează datele cu caracter personal, la sediul nostru din Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 79, cod poștal 400604, județul Cluj, cu mențiunea “În atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” sau prin e-mail la adresa: dpo@casomes.ro.

Această notă de informare tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

1.     Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

2.     Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale;

3.     Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;

4.     Sursa datelor cu caracter personal;

5.     Destinatari ai datelor cu caracter personal;

6.     Transferul datelor personale către o țară terță sau organizație internațională;

7.     Perioada de stocare a datelor cu caracter personal;

8.     Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora;

9.     Utilizarea cookie-urilor;

 

1.    Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și categoriile de date cu caracter personal prelucrate;

Se adresează clienților actuali sau potențiali ai Companiei de Apă Someș S.A.

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră în SCOPUL:

-          Furnizării serviciilor noastre.

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a vă transmite o ofertă (la cererea dumneavoastră), pentru a încheia și executa contractul cu dumneavoastră, pentru informare, pentru a ne asigura că vă furnizăm serviciile solicitate, pentru efectuarea unor demersuri precontractuale la cerere (eliberarea avizelor tehnice de principiu și amplasament, recepții lucrări). Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, adresa pentru care se solicită serviciile, adresa de corespondență, cod client, seria și numărul actului de identitate, CNP, act de proprietate, adresa de e-mail, număr de telefon, semnătura) și, dacă avem o relație contractuală cu dumneavoastră, datele incluse în contractul cu dumneavoastră (cum ar fi adresă loc consum) ori în facturile emise.

 

-          Soluționării cererilor dumneavoastră.

Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror cereri de informații pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră. Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

 

-          Informări

Pentru a vă trimite informări privind întreruperea furnizării apei în caz de întreruperi datorate unor lucrări programate, informări privind situația facturilor (din inițiativa noastră), este necesar să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, pe baza consimțământului dumneavoastră. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă poștală, istoric consum.

 

2.   Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale;

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pentru fiecare din scopurile definite mai sus, sunt:

-          executarea contractului pentru clienții existenți sau pentru efectuarea unor demersuri precontractuale la cerere (eliberarea avizelor tehnice de principiu și amplasament);

-          consimțământul persoanelor vizate.

 

3.   Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal privitoare la dumneavoastră

Nu aveți obligația de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal. Înregistrarea pe website și furnizarea lor poate constitui un avantaj pentru dumneavoastră. În cazul în care ne furnizați datele solicitate, vom putea, de exemplu, să încheiem un contract cu dumneavoastră, să prestăm serviciile noastre, să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă răspundem la petiții sau solicitări ori să vă trimitem informații cu privire la eventualele întreruperi programate de sistare a apei, stadiul cererilor dumneavoastră, etc.

Pentru prelucrarea datelor personale pe baza consimțământului dumneavoastră nu sunteți obligat să furnizați date personale și nu există consecințe negative pentru dumneavoastră dacă refuzați furnizarea acestora.

4.   Sursa datelor cu caracter personal

Compania de Apă Someș S.A. colectează datele personale direct de la dumneavoastră.

 

5.   Destinatari ai datelor cu caracter personal;

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către Compania de Apă Someș S.A. și sunt comunicate următorilor destinatari dacă este cazul:

-          parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați în cadrul desfășurării activității, precum (dar fără a se limita la): servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), servicii de transmitere a mesajelor, de monitorizare a traficului utilizatorilor online).

-          procesatori de plăți;

-          autorități și instituții publice (inclusive autorități fiscale)

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

6.   Transferul datelor personale către o țară terță sau organizație internațională;

Nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră personale către o țară terță sau o organizație internațională. Dacă intențiile noastre se vor modifica vă vom informa în prealabil, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016

7.   Perioada de stocare a datelor cu caracter personal;

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate pe durata necesară care este relevantă pentru scopurile menționate mai sus și atâta timp cât este cerut de legislația națională aplicabilă.

 

8.   Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora;

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 beneficiați de dreptul de a vă retrage consimțământul, dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de opoziție, dreptul de a depune o plângere către ANSPDCP (www.dataprotection.ro)

 

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în prezenta, precum și în vederea exercitării acestor drepturi, puteți să ne adresați o cerere în formă scrisă, datată și semnată la sediul Companiei de Apă Someș S.A. sau prin transmiterea acesteia la adresa: dpo@casomes.ro.

9.    Utilizarea cookie-urilor;

Website-urile Companiei folosesc module cookie pentru a îmbunătăți serviciile oferite. Unele module cookie sunt esențiale pentru funcționarea unor servicii, altele sunt utile pentru a strânge informații cu privire la folosirea website-ului (statistici). Unele module cookie sunt temporare și vor dispărea când se închide browser-ul, altele rămân în computer o perioadă mai lungă de timp.

Unele module cookie sunt necesare exclusiv pentru funcționarea website-ului, în timp ce altele sunt folosite pentru a îmbunătăți activitatea și experiența de utilizator a website-ului.

Modulele cookie funcționale se folosesc pentru:

  • A se reține detaliile de conectare;
  • A asigura siguranța conexiunii atunci când utilizatorul este conectat;
  • A se asigura aspectul unitar al website-ului.

Dacă doriți să ștergeți modulele cookie din computer, se accesează instrucțiunile din meniul browser-ului folosit, făcând click pe butonul „Help” (Ajutor).

 

Modificări ale politicii de confidențialitate

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate pe această pagină web fără a vă informa în prealabil.

 

Copyright Compania de Apă Someș S.A. 2018. Toate drepturile rezervate.

Sectiune actualizata la data de 17.12.2021