Politica confidentialitate

 Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal în condițiile utilizării website-urilor www.casomes.ro și https://facturi.casomes.ro

În calitate de proprietar și administrator al website-urilor www.casomes.ro și https://facturi.casomes.ro, Compania de Apă Someș S.A. denumită în continuare Compania, aplică normele în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și în acord cu prezentul Cod de conduită etică publicat în secțiunea “Informații Publice” de pe website-ul www.casomes.ro, unde la subcapitolul “2.4. Valori fundamentale” se evidențiază paragraful referitor la “Confidențialitate – prestarea serviciilor publice de către Companie impune luarea de măsuri posibile și rezonabile pentru asigurarea confidențialității datelor”. 

Compania se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastră prin intermediul website-urilor www.casomes.ro prin formularul din secțiunea “Contact” și https://facturi.casomes.ro la crearea contului pentru vizualizare și plată online a facturilor emise de aceasta.

 În conformitate cu dispozițiile Capitolului III: Drepturile persoanei vizate din Regulamentul UE nr. 679/2016, persoanele înregistrate, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:

 • dreptul de acces al persoanei vizate (Art.15);
 • dreptul la rectificare (Art.16);
 • dreptul la ștergerea datelor (Art. 17);
 • dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18);
 • dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20);
 • dreptul la opoziție (Art. 21);

Orice informație furnizată de dumneavoastră și despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori altă persoană, va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie utilizate de Companie în conformitate cu scopurile menționate mai jos.

Dacă nu doriți ca datele dumneavoastră să fie colectate vă rugăm să nu ni le furnizați.

Dacă doriți ca datele dumneavoastră personale să fie actualizate sau șterse din baza de date, ne puteți notifica oricând acest lucru la următoarea adresă: Compania de Apă Someș S.A., Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 79, 400604 Cluj-Napoca, Jud. Cluj, România, sau la adresa de e-mail: dpo@casomes.ro.

Scopul colectării datelor

Atunci când ne furnizați datele cu caracter personal, Campania le poate utiliza în următoarele scopuri declarate:

 • pentru a vă răspunde la cererea solicitată;
 • pentru a accesa situația cu facturile și plățile efectuate.

Compania nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane fără acordul dumneavoastră explicit.

Compania se angajează să nu dezvăluie nici o informație cu privire la vizitele dumneavoastră pe acest website, exceptând situațiile legale.

Utilizarea cookie-urilor

Website-urile Companiei folosesc module cookie pentru a îmbunătăți serviciile oferite. Unele module cookie sunt esențiale pentru funcționarea unor servicii, altele sunt utile pentru a strânge informații cu privire la folosirea website-ului (statistici). Unele module cookie sunt temporare și vor dispărea când se închide browserul, altele rămân în computer o perioadă mai lungă de timp.

Unele module cookie sunt necesare exclusiv pentru funcționarea website-ului, în timp ce altele sunt folosite pentru a îmbunătăți activitatea și experiența de utilizator al website-ului.

Modulele cookie funcționale se folosesc pentru:

 • A se reține detaliile de conectare;
 • A asigura siguranța conexiunii atunci când utilizatorul este conectat;
 • A se asigura aspectul unitar al website-ului.

Dacă doriți să ștergeți modulele cookie din computer, se accesează instrucțiunile din meniul browserului folosit, făcând click pe butonul „Help” (Ajutor).

Modificări ale politicii de confidențialitate 

Modificări ale prezentei politici de confidențialitate ce vor apărea pe parcurs vor fi publicate în această pagină web fără a vă informa în prealabil. 

Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile cuprinse în această pagină, vă rugăm să ne scrieți la adresa dpo@casomes.ro.

Copyright Compania de Apă Someș S.A. 2018. Toate drepturile rezervate.